Báo cáo đánh giá tác động môi trường – ĐTM

Báo cáo đánh giá tác động môi trường – ĐTM

1. Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM?

– Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM Được quy định tại phụ lục II nghị định số 18/2015/NĐ-CP, bao gồm: nhóm các dự án về xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng; dự án về điện tử, năng lượng, phóng xạ; dự án về giao thông; dự án về thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; dự án về dầu khí; dự án về cơ khí, luyện kim; dự án liên quan đến thủy lợi, khai thác rừng, trồng trọt; dự án về xử lý, tái chế chất thải; dự án chế biến gỗ, sản xuất thủy tinh, gốm sứ, … và các dự án khác.

– Trong quá trình thực hiện, chủ dự án phải tiến hành tham vấn UBND xã, phường, thị trấn nơi thực hiện dự án; tổ chức, cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp.

2. Quy trình thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

 • Thu thập và tổng hợp thông tin về dự án
 • Khảo sát, thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, môi trường, kinh tế – xã hội, địa lý, địa chất, khí tượng, thủy văn khu vực thực hiện dự án.
 • Tham vấn ý kiến cộng đồng: tổ chức tham vấn ý kiến của UBND cấp xã nơi thực hiện dự án.
 • Quan trắc hiện trạng môi trường: môi trường không khí, nước thải, nước mặt, nước ngầm, đất.
 • Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực dự án, thay đổi về tự nhiên, kinh tế – xã hội liên quan đến dự án, mức độ tác động và ảnh hưởng của nguồn ô nhiễm đến yếu tố tài nguyên, môi trường, con người xung quanh khu vực.
 • Xác định nguồn gây ô nhiễm của dự án, xác định chất thải phát sinh từ hoạt động của dự án bằng phương pháp thu thập, thống kê, phân tích, đánh giá.
 • Đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, phương án xử lý thải, phương án quản lý môi trường và dự phòng sự cố môi trường trong giai đoạn xây dựng và vận hành.
 • Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường.
 • Soạn thảo hồ sơ, báo cáo trình nộp cơ quan chức năng có thẩm quyền
 • Lập hội đồng thẩm định, bảo vệ trước hội đồng.
 • Chỉnh sửa báo cáo theo ý kiến của Hội đồng thẩm định.
 • Trình nộp lại sau khi chỉnh sửa.
 • Nhận quyết định Phê duyệt từ cơ quan chức năng có thẩm quyền.

3. Hồ sơ, giấy tờ cần thiết lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

Giấy tờ pháp lý Bản vẽ
– Giấy phép đầu tư/ Giấy phép kinh doanh– Thỏa thuận địa điểm xây dựng

– Giấy phép sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất hoặc giấy có giá trị pháp lý tương đương

– Hợp đồng đấu nối/ Biên bản thỏa thuận đấu nối nước thải vào khu công nghiệp.

– Thuyết minh dự án đầu tư/ báo cáo nghiên cứu khả thi/ tài liệu tương đương của dự án.

– Báo cáo khảo sát địa chất công trình

– Các quyết định hoặc văn bản liên quan đầu tư dự án

– Bản vẽ mặt bằng tổng thể– Bản vẽ phân khu chức năng

– Bản vẽ vị trí

– Bản vẽ thoát nước mưa, nước thải

– Bản vẽ thiết kế hệ thống xử lý nước thải

– Bản vẽ mặt cắt đứng

4. Cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

– Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc các Bộ khác

– Ủy ban nhân dân tỉnh

– Sở Tài nguyên và Môi trường

5. Thời gian thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM
– Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thời hạn thẩm định tối đa là bốn mươi lăm (45) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp dự án phức tạp về tác động môi trường, thời hạn thẩm định tối đa là sáu mươi (60) ngày làm việc.

– Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM không thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thời hạn thẩm định tối đa là ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với những dự án phức tạp về tác động môi trường, thời hạn thẩm định là bốn mươi lăm (45) ngày làm việc.

– Thời hạn phê duyệt ĐTM tối đa là mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Doanh nghiệp có nhu cầu lập hoặc tìm hiểu về báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM hãy liên hệ với chúng tôi theo Hotline dưới đây :    Mobi/Zalo – 0942421 339

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *