Archive For The “Tư Vấn Môi Trường” Category

Báo cáo đánh giá tác động môi trường – ĐTM

By |

Báo cáo đánh giá tác động môi trường – ĐTM

1. Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM? – Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM Được quy định tại phụ lục II nghị định số 18/2015/NĐ-CP, bao gồm: nhóm các dự án về xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng; dự án về điện…

Read more »

Hồ sơ giấy phép xả nước thải

By |

Hồ sơ giấy phép xả nước thải

Giấy phép xả thải vào nguồn nước là một trong những giấy phép đóng vai trò quan trọng không thể thiếu của mọi cơ sở, công ty, doanh nghiệp,… trong quá trình sản xuất kinh doanh. Giấy phép xả thải vào nguồn nước cung cấp cho các cơ quan chức năng trong tỉnh biết nguồn…

Read more »