Archive For The “Thông tin môi trường” Category

Quy trình xử lý bùn thải khép kín -moitruongdothi.com

By |

Quy trình xử lý bùn thải khép kín -moitruongdothi.com

Xử lý bùn thải, rác thải luôn là mối quan tâm hàng đầu của các cấp, các ngành. Việc chôn lấp đã không còn hiệu quả, đặc biệt sau tình trạng Bãi chôn lấp rác thải Đa Phước gây mùi hôi trong quá trình đô thị hóa. Vậy đâu là giải pháp vừa mang lại…

Read more »