Posts Tagged “xay dung cong trinh”

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

By |

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

Dịch vụ xây dựng hệ thống xử lý và thoát nước thải cho công ty và xí nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Đồng nai. Cam kết nước thải ra ngoài khu công nghiệp đạt chuẩn loại A – theo đúng quy định môi trường. Bảo hành, bảo trì, và hút chất thải- bùn…

Read more »