Xây dựng hầm mới chứa nước thải – tại KCN Mỹ Phước 2

Xây dựng hầm mới chứa nước thải – tại KCN Mỹ Phước 2

Công trình xây dựng hầm bể chứa nước thải tại công ty trong KCN Mỹ Phước 2. Bể hầm được đổ bể tông tươi 100%, sơn chống thấm, theo đúng tiêu chuẩn môi trường về công tác đánh giá tác động môi trường.

Công trình được thi công và bảo hành trên 50 năm. Không thấm, dò rỉ nước thải ra lòng đất. Mọi nước thải và bùn thải sau khi chứa trong hầm. Đều được xử lý vận hành qua hệ thống xử lý nước thải. Nước thải cảm kết đạt chuẩn xả thải trong khu công nghiệp quy định.

Đào và vận chuyển đất theo bản vẽ thiết kế

Phủ bạt lót trước khi đan sắt

Gia công đan sắt tấm lót đáy

Hoàn thành phần đan sắt bề mặt đáy hầm

Bơm đổ cán bê tông tươi.

Gia công sơn chống thấm 3 lớp cả mặt trong và mặt ngoài hầm. Đảm bảo không rò rỉ nước thải thấm ra lòng đất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *